Tariflar

Tariflar

 • Tabiiy gaz 1800so’m/m3 (0,14 $)*
 • Suv 7840 so’m/m3 (0,64 $)*
 • Elektr energiyasidan foydalanish tariflari farqlanadi:
  • 6:00 dan 9: 00 gacha 675 so’m kVt/soat edi, 1300 so’m kVt/soat bo’ldi;
  • 9:00 dan 17: 00 gacha 450 so’m kVt/soat edi, 900 so’m kVt/soat bo’ldi;
  • 17:00 dan 22: 00 gacha 675 so’m kVt / soat edi, 1300 so’m kVt/soat bo’ldi;
  • 22:00 dan 6: 00 gacha 300 so’m kVt/soat edi, 600 so’m kVt/soat bo’ldi.
 • Oqava suvi 2702 so’m/m3 (0,16 $)*
 • Ijara narxi 1 m2:

— ishlab chiqarih maydonlari – 36 600 so’m/m3 (3 $)*

— ofis maydonlari – 61 000 so’m/m3 (5 $)*

— omborlar – 24 400 so’m/m3 (2 $)*

* AQSh dollaridagi narxlar 12 200 so’m kursi bo’yicha ko’rsatilgan